Meny
Menu

Vilka är de stora förändringarna med GDPR?

I Sverige har vi sedan länge haft ett starkt skydd för personuppgifter och mycket av det som bestäms i GDPR har sedan tidigare redan funnits i PUL. En del nyheter finns dock och krav sedan tidigare har utvecklats och – inte minst – kombinerats regler om viten och skadestånd.

Några av nyheterna och de skärpta kraven är:

Ökat informationskrav – i samband med att personuppgifter samlas in så måste personen i fråga tydligt informeras. Det ställs särskilda krav på vad sådan information måste innehålla.

Tillgång till uppgifter – kunds rätt att få ut uppgifter från företaget ökar och rätten att få uppgifterna överförda till annat företag införs.

Incidenthantering – företaget måste i vissa fall informera tillsynsmyndigheten och den registrerade vid t ex ett dataintrång.

Registerförteckning – såväl personuppgiftsansvarig som biträden måste upprätta ett register över de behandlingar som utförs och veta vilka personuppgifters om behandlas och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda dessa uppgifter.

Sanktionsavgifter – den nya lagen medför en rätt för Tillsynsmyndigheten att vid vissa överträdelser utfärda viten på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av företagets globala omsättning.

Dataskyddsombud – om bolagets kärnverksamhet består i att regelbundet, systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda behöver bolaget utse ett dataskyddsombud.

 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.