Meny
Menu

Vad är känsliga uppgifter?

Känsliga uppgifter, eller s k ”särskilda kategorier av personuppgifter”, är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, genetiska eller biometriska uppgifter samt uppgifter om hälsa, sexualliv eller sexuella läggning.

Sådana uppgifter får endast behandlas i undantagsfall och som huvudregel endast med stöd av samtycke.

Utöver dessa särskilda kategorier av personuppgifter finns uppgifter som är mer känsliga än de som kan anses som ”vanliga personuppgifter” och måste behandlas därefter. Dessa är bland annat personnummer samt uppgifter om privatpersoners personliga och ekonomiska förhållanden när de behandlas inom t ex bank och inkasso. Även skyddade personuppgifter är särskilt känsliga och förtjänar extra skydd och försiktighet vid behandlingen.

 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.