Meny
Menu

Vad är ett personuppgiftsombud/ dataskyddsombud/DPO?

Ett dataskyddsombud är en person inom eller utom organisationen som ger råd till den personuppgiftsansvarige och dennes anställda beträffande behandling av personuppgifter samt övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen och övrig lagstiftning på dataskyddsområdet. DPO har även skyldigheten att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.