Meny
Menu

Vad är ett personuppgiftsbiträdesavtal?

GDPR tillåter att en personuppgiftsansvarig ger i uppdrag åt andra aktörer att hantera personuppgifter för dennes räkning. Ett krav för att det ska vara tillåtet är att det upprättas ett skriftligt avtal mellan och personuppgiftsbiträdet som anger hur personuppgiftsbiträdet ska hantera den personuppgiftsansvariges uppgifter. Ett sådant avtal kallas för personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet måste även innehålla en specifik instruktion där den personuppgiftsansvarige ger detaljerade instruktioner hur personuppgiftsbiträdet ska behandla uppgifterna.

 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.