Meny
Menu

Vad är ett personuppgiftsbiträde?

Bolaget kan ge i uppdrag åt andra aktörer att hantera Bolagets personuppgifter, t.ex. leverantörer av system/tjänster eller samarbetspartners. Ett exempel är om Bolaget köper in en tjänst från en leverantör och leverantörer behöver åtkomst till vissa av Bolagets personuppgifter för att utföra den efterfrågade tjänsten. Bolaget är fortsatt ansvarig för att hanteringen av personuppgifterna sker enligt GDPR:s regler (s.k. personuppgiftsansvarig), och Bolaget ansvarar även för att leverantören som utför tjänsten hanterar Bolagets personuppgifter korrekt.

Generellt kan sägas att om någon fysisk eller juridisk person utanför Bolaget behandlar personuppgifter som Bolaget ansvar för är den personen personuppgiftsbiträde åt Bolaget. Viktigt är att tänka på att de utför uppgifter helt och hållet på uppdrag åt Bolaget och inte har någon egen bestämmanderätt, t ex IT-leverantörer, telefonitjänster, samarbetspartner i den del de får personuppgifter.

Tänk på att detta inte gäller för all överföring till någon utanför Bolaget. Om vi lämnar ut uppgifter till någon som tar över ansvaret och har ett eget intresse, såsom t ex skatteverket, polisen, tull och liknande, är de ansvariga för sin behandling.

 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.