Meny
Menu

Obligatorisk med e-faktura till offentliga sektorn!

Vi håller i dagarna på att landa vårt e-fakturaprojekt. Bakgrunden är den nya lag som kräver e-faktura till offentlig sektor:


Main Image

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Lagkravet gäller för alla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter den 1 april 2019. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen. Om parterna har avtalat om en annan e-fakturastandard, kan leverantören fortsätta skicka fakturor enligt avtalad standard.

 

Om din medlem önskar en e-faktura finns den möjligheten i arcMember. Istället för att skicka en vanliga faktura genererar arcMember en elektronisk faktura som din medlem kan finna i sin internetbank.

  
 
Telefon

Använder du arcMember idag, men saknar något?

arcMember utvecklas hela tiden, och vi är intresserade av att känna till våra kunders behov. Kontakt oss gärna med ditt förslag för utveckling.
Spela

Nyfiken?
Du kan börja redan idag!

Du kan prova arcMembers grundmodul gratis i 20 dagar, utan att du binder dig till någonting.